Sprawdzanie plagiatu w 30 minut

Impressum

MH Scan & Print GmbH
Mainbachstraße 7a
91126 Haag, Niemcy
Telefon: 0049 800 – 777 21 00
Telefon alternatywny: 0049 9122 – 87 55 668
E-Mail: info@bachelorprint.pl
Internet: https://www.bachelorprint.pl

Forma biznesowa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (S.z.o.o.)
Dyrektorzy: Bernhard Mott, Christian Hörl

Numer podatkowy: 247/252/60438
NIP: DE306230314

Wykorzystany materiał zdjęciowy z danymi twórcy

Kodeks alternatywnego rozstrzygania sporów (Kodeks Dobrych Praktyk, niem. VSBG)

Wskazówka odnośnie § 36 kodeksu alternatywnego rozstrzygania sporów (niem. VSBG)

Sprzedawca/Zleceniobiorca nie będzie brał udziału oraz nie jest do tego zobowiązany, aby brać udział przed odpowiedzialnym organem władzy , czyt. organ alternatywnego rozstrzygania sporów, w postepowaniu zażegnania sporu z konsumentem w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk (niem. VSBG).

Wskazówka odnośnie § 37 kodeksu alternatywnego rozstrzygania sporów

Odpowiedzialny za nas organ władzy to:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.

Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein, Niemcy
Telefon: 049 07851-7957940
Fax: 0049 7851-7957941
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de
Strona internetowa: www.verbraucher-schlichter.de

Nie będziemy brali udziału oraz nie jesteśmy do tego zobowiązani, aby brać udział w postępowaniu alternatywnego rozstrzygania sporów z konsumentem przed powyższym organem władzy .

Informacja konsumencka odnośnie artykułu 14, pasaż 1 Rozporządzenia (EU) numer 524/2013:

W ramach rozporządzenia alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich on-line, została udostępniona przez Komisję Europejską platforma do rozstrzygania sporów online na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Um unsere Webseite für dich optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhältst du in unserer Datenschutzerklärung. OK